21.6.14

Α΄ Πανελλήνιο Ορειβατικό Συνέδριο στον Όλυμπο - 1936

  Την  καθιέρωση πανελλήνιας ορειβατικής συγκέντρωσης στις 20 Ιουλίου κάθε χρόνου, ημέρα εορτής του Προφήτη Ηλία, είχε προτείνει με επιστολή του ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συνδέσμου Πατρών Σωτήρης Γεροκωστόπουλος, ήδη από τον Φεβρουάριο του 1934. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Ε.Ο.Σ. και το πρώτο Πανελλήνιο Ορειβατικό Συνεδρίο διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 1936 στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, υπό την προεδρία του τότε Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλέως, Παύλου.
   Στην αρχή του λογιδρίου του ο φυσιολάτρης δημοσιογράφος Γ. Κοντογιάννης (1897-1972), κατά το πρόγευμα του συνεδρίου, σημείωνε:
 - «Μὲ ποίαν ἄδειαν καὶ ποῖον δικαίωμα κύριοι σύνεδροι, συνεκαλέσατε, παραβαίνοντες τὰ θεῖα, το συνέδριόν σας ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ τούτου ὅρους; Δεν γνωρίζετε ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ κοσμογονίας, ἄνθρωποι ἐπεχείρησαν να συγκεντρωθοῦν ἔστω καὶ εἰς ἀπλῆν σύσκεψιν ενταῦθα πλὴν τῶν θεῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Διὸς ἐνήργουν τὰς συνελεύσεις των; Καὶ πῶς δὲν ἐφοβήθητε τὸν κεραυνὸν καὶ τὴν ἀστραπὴν τοῦ μεγίστου τῶν θεῶν; Μαντεύω τὴν ἀπάντησίν σας. Εἴχατε πλήρη πεποίθησιν ὅτι ὁ Ζεὺς θὰ σᾶς ὑπεδέχετο ξένιος!» […]


   Στο συνέδριο αυτό παραβρέθηκαν και Πατρινοί φυσιολάτρες μεταξύ των οποίων και ο περίφημος ορειβάτης Ιωάννης Διακίδης, λιθογράφος στο επάγγελμα και μέγας ευεργέτης των Πατρών. Το 1962, την τελευταία φορά που ανέβηκε στον Μύτικα και στις άλλες κορφές του Ολύμπου, ο Διακίδης, ορειβάτης-φαινόμενο, ήταν 95 ετών, κατέχοντας έως και σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

   Ο Δήμος Πατρέων, τον τίμησε δίνοντας σε κεντρική αρτηρία του προαστίου Περιβόλας τ' όνομά του, όπως και ο Ορειβατικός Σύνδεσμος Πατρών ονομάτισε προς τιμήν του το δεύτερο καταφύγιο του Παναχαϊκού όρους στη θέση Πρασούδι στα 1.800 μ. που ο ίδιος είχε πρωτοφτιάξει το 1938 και με δική του δαπάνη το ολοκλήρωσε το 1951.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:
Ορειάδες-Οι Νύμφες των Βουνών, Γιώργου Ν. Κοντογιάννη, Εκδ. Ιδιωτική 1963
Ιστορικό Λεξικό των Πατρών, Κώστα Τριανταφύλλου, Β΄ Έκδοση 1980
Πάτρα-Ονομάτων Επίσκεψις, Έκδοση "Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών" 1995
ΕΟΣ Πάτρας, Ιστορία του Συλλόγου

_Επιμέλεια babiscook_21-6-2014_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

«ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΗΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΦΡΟΝΕΙΝ ΘΝΗΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤ' ΑΘΑΝΑΤΑ» (Ο Άρχων πρέπει τίποτε να μη σκέπτεται ως θνητός, αλλά ως αθάνατος), Βίας ὁ Πριηνεὺς 625-540 π.Χ.

X