22.10.12

Το 12ο Σύνταγμα Πατρών στον πόλεμο του '40

   Η πόλη των Πατρών διαχρονικά εξ αρχαιοτάτων χρόνων, έδωσε πάντα το παρόν σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια της Πατρίδας και εξαίρεση από αυτά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει το κάλεσμα του πρωινού της 28ης Οκτωβρίου 1940.
   Μπορεί η επιστράτευση της περιφέρειας Αχαΐας να μην συντελέστηκε κατά τρόπο άμεσο όπως σε άλλες πόλεις, λόγω του επιγενόμενου σφοδρού βομβαρδισμού της πελοποννησιακής Πρωτεύουσας, εντούτοις, ήδη την 31η Οκτωβρίου αναχωρούσε για τα ηπειρωτικά σύνορα, από την Εγλυκάδα όπου είχαν μετασταθμεύσει όλοι οι σχηματισμοί της ΙΙΙ Μεραρχίας, το 3ο τάγμα του 12ου Συντάγματος πεζικού, το οποίο δια ταχέων μέσων προωθήθηκε στον τομέα Παραμυθιάς και αποτέλεσε τμήμα του αποσπάσματος του Στρατηγού Λιούμπα.
   Έδρα της  ΙΙΙ Μεραρχίας πεζικού, η οποία ιδρύθηκε στις 30/6/1903, από την 13/9/1904 ήταν η Πάτρα και ο στρατολογικός της χώρος περιελάμβανε τις επαρχίες Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Ειδικώτερα στο 12ο Σύνταγμα πεζικού, που ανήκε πάντοτε στην ΙΙΙ Μεραρχία καλούνταν να υπηρετήσουν υπό τα όπλα κατά τις εμπόλεμες περιόδους οι Πατρινοί οπλίτες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

«ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΗΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΦΡΟΝΕΙΝ ΘΝΗΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤ' ΑΘΑΝΑΤΑ» (Ο Άρχων πρέπει τίποτε να μη σκέπτεται ως θνητός, αλλά ως αθάνατος), Βίας ὁ Πριηνεὺς 625-540 π.Χ.

X